Strona: Contact / Assembly Techniques and Technologies

Contact

EDITORIAL OFFICE ADDRESS:

Faculty of Mechanical Engineering and Aeronautics
Rzeszow University of Technology
Al. Powstancow Warszawy 8
35-959 Rzeszow, Poland
tel.: +48 17 865 14 52
fax.: +48 17 854 11 84
e-mail: tiam@prz.edu.pl

PUBLISHER

Sieć Badawcza ŁUKASIEWICZ – Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego
Racjonalizacji 6/8 street, 02-673 Warsaw, Poland

Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej (From 1.01.2022)
al. Powstańców Warszawy 12
35-959 Rzeszów